طرح های تخت گل گل

طرح های مختلفی برای تخت گل باغ می تواند بر روی باغ شما اعمال شود. این طرح ها باید برای مراقبت بهتر از چیدمان باغ با دقت دنبال و نگهداری شوند. باغها به حس های انسانی ما مانند چشیدن ، بوییدن ، احساس ، شنیدن و دیدن لذت می بخشند. آنها هنگامی که با گل و محیط سبز احاطه می شویم به حواس ما تحریک می کنند. با این حال ، طراحی یک باغ می تواند برای هر باغبانی فرایند خسته کننده ای باشد زیرا هدف از لذت بخشیدن به دیگران همیشه وجود خواهد داشت. همچنین اقدامات هیجان بخشیدن به تمام قیمت گل میخک هندی  حواس انسانی ما نیز می تواند به عنوان یک هدف در طراحی باغ خودمان باشد.

تخت گل همیشه یکی از بخشهای جذاب یک باغ است. باعث می شود کاشتها و گیاهان گل حتی بهتر به نظر برسند. همچنین به باغ شکل زیبایی برای ظاهر بهتر می دهد. تخت گلها همچنین برای جداسازی گیاهان چند ساله بهتر است تا از مخلوطهای حاشیه ای جلوگیری شود. این طرح کمک می کند تا بوته ها برای چیدمان دلپذیرتر به گلها و درختان کوچک گل دهنده بپیوندند. در اینجا چند نکته مفید آورده شده است که می تواند به شما در ارتقا designs طرح های خود برای تخت گل باغ کمک کند:

(1) اندازه وسیع تخت گل بهتر است. این به منظور افزودن درختان گلدار و درختچه های گلدار است كه ممكن است با تغییر فصل رشد كنند. همچنین این امکان را فراهم می کند که به دنبال لایه های سرسبز و لایه ای بیشتر فرصت های کاشت باشد. عرض تخت گلها باید حداقل 5-6 فوت باشد.

(2) هر تخت گل به یک تعریف نیاز دارد در حالی که یک خط خوب که آنها را در باغ جدا کند ضروری است. خطوط مختلفی وجود دارد که می تواند برای تخت گلها استفاده شود. از جمله این خطوط شامل خطوط مستقیم و منحنی است. خطوط مستقیم ظرافت بیشتری به صحنه یک باغ می بخشد. با این حال ، خطوط منحنی توسط بیشتر افراد ترجیح داده می شوند ، زیرا طرح های تخت گل بسیار ظریف تر است. خطوط wiggly برای خطوط منحنی روی تخت گل توصیه نمی شود زیرا این یک الگوی مواج برای مارها ایجاد می کند.

Leave a Comment